Освітньо-професійна програма спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Анкета для анонімного опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо оцінки змісту освітнього-професійної програми  Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованої технології -посилання:

https://forms.gle/86AC8TSXSSEJEhLC8